...
Skip to content Skip to footer
Sr. No.NAME%
1TEJU MORE88%
2DIGAMBAR BHOGALE87%
3SNEHAL PANSARE85%
4SANGEETA KHOBREKAR83%
5SUJATA BHOGALE82%
6MINAL KINJAVADEKAR82%
7RASHMI TAWADE81%
8SURAJ KOLEKAR81%
9TEJAL PALAV80%
10ANKITA RANE80%
11MAHESH PATIYANE79%
12ANKITA PATIL78%
13MADHUR SAWANT78%
14MAHESH DESAI78%
15MAHESH MANDA77%
16NILAM JAGTAP77%
17KUSUMAVATI GUPTA77%
18NIKHIL TANDEL76%
19SAGAR ANGRE76%
20PRANJAL GHOSALKAR76%
21ROHIDAS DHAWALE76%
22VARSHA CHAUHAN76%
23SAWID DANGE75%
24SONALI MAHAKAL75%
25FARHA BALBALE75%
26AKSHAY KALE74%
27ASHOK PATEL74%
28PRANALI SANGLE74%
29VINAYAK GAWDE74%
30PRADIP PATIL74%
31NILESH DESAI74%
32SWAPNALI SAGVEKAR73%
33NIKITA JADHAV73%
34HARSHAD KAMBLI72%
35MANOJ PAWAR72%
36RASIKA NAIK72%
37LALITA CHINCHWALKAR71%
38MANALI PARAB71%
39SAMIKSHA WALEKAR71%
40SHRADDHA TONDALEKAR71%
41PINKI LOHANI71%
42NAMITA JADHAV71%
43UMESH PATIL71%
44DIPTI PARMAR71%
45MANOJ PAWAR71%
46YASHWANT LODEE70%
47NIKITA PARAB70%
48PRASAD KOYANDE70%
49RAJESH MAKHWANA70%
50PRIYANKA THASAL70%
51PRANALI JUVEKAR70%
52SUYASH MAHADIK70%
53SWAPNA CHAVAN70%
54GANESH KOLEKAR69%
55GANESH MANE69%
56VIHANG POYAREKAR69%
57NARESH PATEL69%
58SHIVAJI LORE69%
59VAIBHAVI DALVI69%
60GAURAV DUBEY69%
61SUNIL SAKPAL69%
62BALKRISHNA BHENDE69%
63SURIYA JADHAV69%
64KETAN NALAWADE68%
65SANDESH CHAVAN68%
66AMITA GOTAD68%
67CHAMPA MARU68%
68HARISH POTE68%
69SHRIKANT DESAI68%
70ROHITA BORICHA68%
71PRAJAKTA KADAM68%
72ANKITA PARAB67%
73PRATHAMESH SHIVALKAR67%
74AMOL MANE67%
75PRAJAKAT RANE67%
76MEGHNA  GAIKWAD67%
77KUNAL CHAVAN67%
78SHRADDHA BABAR67%
79RAKESH BORSE67%
80PRADNYA SHIRSAT67%
81PRAJAKTA RANE67%
82RUTUJA KEER67%
83NIKHIL DHABHILKAR67%
84VEERMANI HARIJAN67%
85AMOL MANE67%
86BHUMIKA RATHOD66%
87PRASHANT KOLE66%
88SHRADDHA PATIL66%
89SHRIDHAR DANGE66%
90POOJA D’SOUZA66%
91KEDAR TONDWALKAR66%
92PRASHANT KANSE66%
93PRACHITA AAGVEKAR66%
94SAYALI DHURI66%
95SIDDHARTH MALKAR66%
96RAHUL KORGAONKAR65%
97MINAL CHAVAN65%
98NIKITA DANGE65%
99AMEY SATAM65%
100NILESH WAGH65%
101TINA CHUDASAMA65%
102SUPRIYA BACHIM65%
103MAMTA KARAWADE65%
104SHWETA GHADIGAONKAR65%
105VINAY VELNEKAR65%
106ABHIJEET PATIL64%
107REENA DICHOLKAR64%
108SURENDRA MISHRA64%
109PRIYANKA GOLE64%
110SNEHAL PAWAR64%
111HARSHAL GHARAT64%
112MAHESH KALBATE64%
113VISHAL PARMAR64%
114SWAPNIL SONAWANE64%
115MUKESH GAJMAL63%
116SACHIN RAMPURKAR63%
117AJAYKUMAR KAMBLE63%
118MAYUR REDEKAR63%
119VARSHA DAGDE63%
120ANUSUYA MAJI63%
121MAHESH MAHADAYE63%
122SURAJ MORSINGH63%
123DEVESH RANE62%
124DEVIDAS WAYBHASE62%
125DIPALI SHEDEKAR62%
126DIVYA GATTIPELLI62%
127SHRUSHTI KAREKAR62%
128SUPRIYA PAWAR62%
129AMOL KARANDE62%
130UMESH NIVHALE62%
131AJINKYA MEDHEKAR62%
132AJITKUMAR KORI62%
133PRADNYA JADHAV62%
134AARTI SAKPAL61%
135NIVEDITA GHAG61%
136PRANIT DESAI61%
137ROHIT BHOIR61%
138SWAPNIL SUBHEDAR61%
139NITIN GAWADE61%
140SHILPA SAKPAL61%
141SWAPNALI BHOGALE61%
142AKSHAY DHATAVKAR61%
143DIPTI NANDGAONKAR61%
144RENUKA KUDUPKAR61%
145VIKAS HAMBIR61%
146SMITA GITE61%
147SIDDHESH PETHE61%
148SARITA GOTE60%
149SONAL BHALERAO60%
150RENUKA NAISKAR60%
151PRAJAKTA MORE60%
152NANDINI SHINDE60%
153PRANALI AVSARE60%
154NILAM VAIRAL60%
155BHARAT RAJORIYA60%
156SHRADDHA D JADHAV60%
157TARUNA BORICHA60%
158RUPESH PENDHARI60%
159BHAGYASHREE RAUT60%
160SIDDHARTH MORE60%
161SUNIL PATIL60%
162ASHWINI CHENDUANKAR60%
163GOVIND JOGALE60%
164PRACHI DALVI60%
165SONAM SATPUTE60%
166POONAM SHELAR60%
167KINJAL PARMAR63%
168PRIYANKA GHARTE67%
169NAMRATA KOLI64%

SUBJECTWISE TOPPERS

   
SUBJECTTOPPERMARKS
MHRMSUJATA BHOGALE84
ECONOMICSSNEHAL PANSARE86
PAPER – IPRADIP PATIL90
   
PAPER – IITEJU MORE90
 MINAL KINJAVADEKAR90
PAPER – IIIDIGAMBAR BHOGALE95
TAXDIGAMBAR BHOGALE90
COMPUTERSSANGEETA KHOBREKAR95
EXPORT  
   
 ABOVE 80% – 10 STUDENTS 
 ABOVE 70% – 57 STUDENTS 
 ABOVE 60% – 109 STUDENTS 

TYB.COM RESULTS

NAME%
TEJU MORE88%
DIGAMBAR BHOGALE87%
SNEHAL PANSARE85%

TYB.COM SUBJECTWISE MARKS

SUBJECTTOPPERMARKS
MHRMSUJATA BHOGALE84
ECONOMICSSNEHAL PANSARE86
PAPER – IPRADIP PATIL90
PAPER – IITEJU MORE90
 MINAL KINJAVADEKAR90
PAPER – IIIDIGAMBAR BHOGALE95
TAXDIGAMBAR BHOGALE90
COMPUTERSSANGEETA KHOBREKAR95

TYB.COM

ABOVE 80% 15 STUDENTS
ABOVE 70% 165 STUDENTS
ABOVE 60% 118 STUDENTS

SYJC TOPPERS

NAME%
GAURAV RAGJI81%
HARSHAL AMBRE80%
SONAL DESHMANE79%

SUBJECTWISE TOPPERS

SUBJECTTOPPERMARKS
MARATHIVINI MAYEKAR86
HINDISADHANA SHARMA90
ENGLISHSANJANA RAJWADKAR84
O.C.SONAL DESHMANE88
ECOPOOJA KAMBLI87
S.P.SIDDHESH GHADSHI89
ACCOUNTSSAYILI NAGWEKAR96
MATHSGAURAV RAGJI86
MARKETINGTEJASWI KASLE97
ABOVE 80% 3 STUDENTS
ABOVE 70% 78 STUDENTS
ABOVE 60% 107 STUDENTS
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.